NOVO! Pomoć u školi

Naš program za pomoć u školi je predviđen za učenike osnovnih i srednjih škola koja nailaze na poteškoće pri savladavanju školskog gradiva. Program obuhvata jedan čas sedmično u trajanju od 90 minuta po ceni od 700 dinara.