Metoda rada

Organizujemo nastavu engleskog, italijanskog, nemačkog, španskog, norveškog i japanskog jezika za decu (od 5 do 18 godina) i za odrasle.

Primenom najuspešnjih metoda u toku predavanja svojim polaznicima pomažemo da steknu sigurnost u procesu učenja i praktične primene izabranog jezika. Metod rada koji primenjujemo u nastavi podrazumeva:

  • Rad u malim grupama (maksimum 8 članova)
  • Nastava bez upotrebe maternjeg jezika
  • Interaktivne radionice
  • Učestvovanje lektora (izvornih govornika) u nastavi
  • Besplatan termin konsultacija svake sedmice

Rad u malim grupama od najviše 8 članova omogućava našim polaznicima potpunu posvećenost predavača i usmeravanje svakog pojedinca na putu ka cilju. Poseban akcenat se stavlja na nastavu bez upotrebe maternjeg jezika, čime se intezivira upotreba stranog jezika i samim tim brže dolazi do savladavanja vokabulara i govornih veština. 

Još jedna pogodnost ya naše polaznike je besplatan termin konsultacija svake sedmice, gde polaznici zajedno sa profesorom mogu da nadoknade propušteno gradivo ili da razjasne bilo kakve nedoumice. Ovaj termin naši polaznici takođe mogu koristiti i za savladavanje školskog gradiva, ukoliko se radi o deci školskog uzrasta, potpuno besplatno!

Dokaz da je ovakav pristup učenju proveren je upravo izuzetno velika prolaznost naših polaznika nakon testiranja za međunarodno priznate sertifikate za potrebe daljeg usavršavanja i rada u inostranstvu.

Naš tim profesora filologije je dodatno obučen za primenu posebnih metoda u procesu učenja zbog kojih polaznici škole jezika Lingo postižu izuzetne rezultate prilikom testiranja za međunarodne sertifikate zbog čega smo zvanični sertifikovani saradnici Britanskog Saveta u Beogradu.